Domek Jeżozwierza – Mały Ruch, Dużo Sztuki I Nauki, wiele Radości i Muzyki!Domek Jeżozwierza – Mały Ruch, Dużo Sztuki I Nauki, wiele Radości i Muzyki!

Poznański ośrodek Domek Jeżozwierza niedawno świętował 10-lecie swojej działalności. Od małej pracowni, która zapewnia edukację artystyczną dzieciom, artyści wytworzyli miejsce promujące wyobraźnię, doświadczenie i kreatywność! Od samego początku Domek Jeżozwierza